Eight Ball, Corner Pocket: Suy nghĩ 6 bước trước cuộc thi

Muốn tăng trưởng bùng nổ? Lập chiến lược như một người chơi bi-a nổi tiếng thế giới.

Giàu có

Cần bán: Một trung tâm chơi bowling gần Chicago, với giá 1,4 triệu đô la.