Từ 227 triệu đô la đến 3,8 tỷ đô la: Câu chuyện khó có thể xảy ra về cách Robert Kraft mua lại những người yêu nước ở New England

Robert Kraft đã mua New England Patriots bằng cách nào, một nhượng quyền thương mại hiện trị giá hàng tỷ USD? Sự kiên trì, rủi ro và khả năng kỳ lạ để chơi trò chơi lâu dài.

Mỗi Doanh Nghiệp Cần Một Quỹ Ngày Mưa. Đây là cách tính của bạn

Mọi doanh nghiệp đều cần tiền mặt trong ngân hàng để vượt qua những thăng trầm. Đây là cách để tìm ra bao nhiêu bạn cần.

Tài chính và Quản lý tài chính

Tài chính và quản lý tài chính bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh và chính phủ. Theo nghĩa cơ bản nhất, thuật ngữ tài chính có thể được sử dụng để mô tả các hoạt động của một công ty đang cố gắng huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu, trái phiếu hoặc các kỳ phiếu khác. Tương tự, tài chính công là ...