Rất nhiều công ty muốn cứu thế giới. Những Thực Phẩm Không Thể Làm Được Chỉ Có Thể Làm Được Với Các Loại Thịt Làm Từ Thực Vật

Thịt làm từ thực vật của nó có vị lạ giống như thật. Bây giờ nó đang chiến đấu để tồn tại thành công của nó.