Tiểu sử James Wilke Broderick

James Wilke Broderick là một người con nổi tiếng người Mỹ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhạc sĩ, gương mặt truyền thông và doanh nhân.