Làm thế nào để đạt được chứng nhận thương mại công bằng

Bạn quan tâm đến việc bổ sung sứ mệnh xã hội cho doanh nghiệp của mình hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm hàng hóa có thể nhập khẩu được nuôi trồng và sản xuất với mục tiêu hướng tới sự bền vững về môi trường và kinh tế? Đây là cách làm việc với Fair Trade Hoa Kỳ.