Tiểu sử Harry Michell

Harry Michell là một diễn viên, đạo diễn và nhà biên kịch người Anh. Anh ấy nổi tiếng với sự xuất hiện của mình trong Chubby Funny, Devils và Feather Boy.