Tương lai của nghề nông có thể không dính đến bụi bẩn hoặc ánh nắng mặt trời

AeroFarms có trụ sở tại New Jersey đề xuất một cách triệt để và bền vững hơn để phát triển lương thực trên thế giới.