Akshata Murty Bio (Wiki)

Có phải Akshata Murty, Vợ của Thủ tướng Anh, Rishi Sunak? Chồng, Chiều cao, Giá trị ròng & Tiểu sử. Hãy cùng tìm hiểu về những đứa con của cô ấy,