Cách tăng gấp đôi doanh số bán thẻ quà tặng của bạn

Người tiêu dùng đã chi hơn 23 tỷ đô la cho thẻ quà tặng vào năm ngoái. Đây là cách giúp doanh số bán thẻ quà tặng của bạn tăng vọt.