Công việc kinh doanh của bạn có đi đến chó không?

Các nghiên cứu cho thấy rằng nuôi chó ở nơi làm việc làm giảm căng thẳng và tăng sự hài lòng. Dưới đây là ba điều mà nơi làm việc cho phép chó làm tốt.