Facebook đặt cược lớn với 2 tỷ đô la mua lại Oculus VR

Với việc mua lại lớn này, Facebook đang đặt cược lớn vào thực tế ảo là tương lai.

New York's Grey's Papaya xuống một địa điểm

Đối mặt với giá thuê cao hơn, tổ chức Greenwich Village thu hẹp chỉ còn một cửa hàng, nói lên nhiều điều về việc kinh doanh ở một địa phương nóng bỏng với giá thuê tăng.

Theresa có thể đề nghị từ chức nếu thỏa thuận Brexit của cô ấy được thông qua tại Quốc hội

Boris Johnson nói rằng anh ấy sẽ ủng hộ cô ấy. Các nghị sĩ khác có thể có hoặc không.

5 bài học chính từ lối thoát có thể yêu thích

Những gì tôi học được từ việc bán Likable Media cho 10Pearls của chúng tôi.