Chủ doanh nghiệp nhỏ: Obamacare Tốt, Xấu

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng có tốt cho việc kinh doanh không? Điều đó phụ thuộc vào người bạn hỏi.