Những gì cần bao gồm trong sổ tay nhân viên

Các chuyên gia nói rằng các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng sổ tay nhân viên để tránh kiện tụng và giúp nhân viên thoải mái bằng cách viết ra, theo nghĩa tích cực, các chính sách và kỳ vọng của công ty. Bài viết này sẽ giúp hướng dẫn bạn soạn thảo sổ tay nhân viên hiệu quả.

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ năm 2021

Thuê ngoài nhân sự có thể giảm thời gian quản lý của bạn và cho phép bạn tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình.

Cách viết chính sách truyền thông xã hội

Cho dù công ty của bạn có hoạt động trên mạng xã hội hay không, thì nhân viên của bạn có thể là như vậy. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi tạo chính sách truyền thông xã hội.

7 cách để cải thiện sự hài lòng của nhân viên

Gretchen Rubin, tác giả của Dự án Hạnh phúc xác định bảy cách để cải thiện sự hài lòng của nhân viên.