Làm thế nào để xây dựng sự tự tin mà bạn cần để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, theo Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Amy Cuddy

Tại hội nghị Inc. 5000 ở Phoenix, Amy Cuddy đã đưa ra lời khuyên để làm cho bản thân cảm thấy mạnh mẽ hơn, dẫn đến kết quả tốt hơn trong các tình huống kinh doanh.