Làm thế nào để nắm vững 4 nền tảng truyền thông xã hội lớn

Hầu hết mọi người nghĩ về phương tiện truyền thông xã hội là phân phối và sử dụng cùng một thông điệp trên mọi nền tảng. Đó là không khai thác đầy đủ các công cụ.

Cách hạ mình với khách hàng

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy sở hữu nó. Không có gì ấn tượng hơn tính xác thực.

Làm thế nào để trở nên hài hước tại văn phòng

Bước một: Kiểm tra độ vui nhộn của bạn với một người không phụ thuộc vào bạn để được trả lương. Scott Adams, người tạo ra Dilbert, về lời khuyên đó và nhiều lời khuyên hài hước hơn.

Cách giới thiệu công việc khởi nghiệp của bạn trong 30 giây hoặc ít hơn

Biết khán giả của bạn, làm cho từng từ có giá trị và để lại ấn tượng lâu dài.