Tại sao tư vấn miễn phí là một ý tưởng tồi

Nếu bạn không thể vẽ một đường thẳng, bạn có thể mất cả tiền bán hàng - và chiếc áo sơ mi của bạn.