Buckyballs vs. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Người đồng sáng lập Buckyballs, Craig Zucker nói rằng anh ta đã bị chính phủ bắt nạt. Feds nói rằng công ty của anh ta đáng chết.

Gặp gỡ Rebel, công ty khởi nghiệp cổ vũ trị giá 20 triệu đô la sống đúng với tên tuổi của nó

Rebel Athletic đang chiến đấu trong một cuộc chiến tranh du kích kéo dài, được trang trí, thời trang chống lại một gã khổng lồ trong ngành.