Reddit Cuối cùng cho phép người dùng chặn Troll

Đó là một kỷ nguyên mới cho trang web đã có tuổi đời hàng thập kỷ.

Snapchat mua Bitstrips, một nhà tạo biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa

Ứng dụng này bắt đầu như một cách để tạo truyện tranh được cá nhân hóa vào năm 2007, nhưng sau đó được chuyển sang tạo hình đại diện hoạt hình.