Phương pháp hiệu quả nhất để khiến ai đó làm điều bạn muốn

Sử dụng mô hình 'thang đo ảnh hưởng' để thuyết phục mọi người làm những gì bạn muốn - trong khi nghĩ rằng đó là ý tưởng của họ.