Làm thế nào cuộc suy thoái và một chiếc máy may đã biến nhà sản xuất cũ ở Hollywood này trở thành một doanh nhân

Sau sự đảo ngược tài chính, giám đốc điều hành truyền hình Marla Ginsburg đã tìm thấy một sự nghiệp hoàn toàn thứ hai.