moosenyc2 Sinh học (Wiki)

moosenyc2 là một ngôi sao mạng xã hội Ả Rập và là Người nổi tiếng trên Tiktok. moosenyc2 nổi tiếng với các video hát nhép, hài hước và POV.