Tiểu sử Juanita Hardy

Juanita Hardy là một người có ảnh hưởng người Mỹ và là vợ của một người nổi tiếng trước đây. Cô được biết đến trên các phương tiện truyền thông là vợ cũ của Sydney Poitier.