Tiểu sử Anna Congdon

Anna Congdon là một người mẫu và cá tính Instagram người Mỹ tự lập. Cô ấy bắt đầu thu hút ánh đèn sân khấu vào năm 2017, sau khi nhận được