Tại sao Steve Jobs tiếp theo sẽ trở thành phụ nữ

Làn sóng các nhà sáng lập nữ ngày càng dâng cao sẽ tạo ra một doanh nhân mang tính biểu tượng tiếp theo.