Cách định giá sản phẩm của bạn

Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các doanh nghiệp nhỏ về việc xác định giá hợp lý cho sản phẩm của họ, bằng cách xem xét những điều như mục tiêu của công ty, đối tượng mục tiêu và triển vọng thị trường.

Định giá và Hiệu ứng neo

Tại sao cung cấp ba tùy chọn giá cho khách hàng của bạn có thể khôn ngoan hơn so với cung cấp hai.

Làm thế nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến giá cả

Đua xe xuống đáy là một cách dễ dàng để phá hủy lợi nhuận của bạn.

Cách định giá dịch vụ kinh doanh

Lời khuyên cho các doanh nghiệp nhỏ về cách quản lý chiến lược giá bằng cách tính toán chi phí, xem xét các mô hình định giá khác nhau và đánh giá hành vi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.