Key Glock Bio (Wiki)

Key Glock là một rapper và nhạc sĩ người Mỹ, người đã trở nên nổi tiếng vào năm 2017 với tư cách là người ủng hộ Young Dolph với album Glock Season...

Công nghệ N9ne Bio (Wiki)

Tech N9ne là một rapper và diễn viên người Mỹ. người đồng sáng lập 'Strange Music' với Travis O'Guin. Anh ấy cũng đã nhận được danh hiệu Left Field Woodie.

Sinh học Krizz Kaliko (Wiki)

Krizz Kaliko là một rapper, diễn viên lồng tiếng và YouTuber người Mỹ, người đã làm việc với Tech N9ne trong một thời gian dài và cũng đã ký hợp đồng với Strange Music.