House of Wolves: Một doanh nhân đầy tham vọng chia sẻ câu chuyện của cô ấy

START UP đã hợp tác với The UPS Store để tạo ra một loạt video giới thiệu các doanh nhân và câu chuyện cá nhân của họ. Phần đầu tiên của loạt ba phần tập trung vào thợ da Shanine Yngvason, người sáng lập House of Wolves, một công ty sản xuất phụ kiện da cao cấp, thủ công ...