David Karp, Người không theo đúng định dạng đã xây dựng Tumblr

David Karp vừa đồng ý bán đế chế blog đang phát triển nhanh chóng của mình cho Yahoo với giá 1,1 tỷ USD. Hai năm trước, Inc. đã nói chuyện với người sáng lập đầy tinh thần về phong cách làm việc ban đầu của anh ấy.

Cách tôi làm việc: Justin Kan của Justin.tv

Justin Kan, người đồng sáng lập 27 tuổi của Justin.tv, không ngại sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống.