Bill Gates nói rằng Coronavirus sẽ thay đổi cuộc sống vĩnh viễn. Đây là cách thích nghi

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bill Gates đã chia sẻ một số dự đoán về điều bình thường mới có thể giúp ích cho công ty của bạn.

3 Cách Các Công Ty Thể Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Trong Đại Dịch

Dưới đây là một số cách mà các công ty đã cứu trợ trong năm qua - và không quá muộn để tham gia cùng họ.