Sử dụng khoa học thần kinh để giữ bình tĩnh dưới áp lực

Khả năng giữ trí thông minh của bạn trong khủng hoảng không phải là một đặc điểm của tính cách; đó là một kỹ năng mà bạn có thể học trong vài phút.

2 chỉ số web bạn nên xem mọi lúc

Điều quan trọng hơn: thời lượng phiên trung bình hay tỷ lệ khách truy cập lặp lại?