Cách tạo Nhóm nhạc trở thành Công ty số 1 ở California: Bằng chứng bạn có thể kiếm lợi nhuận từ YouTube

Việc kiếm tiền từ các dịch vụ phát trực tuyến là một vấn đề đau đầu đối với các nhạc sĩ mới nổi. Công ty khởi nghiệp ở L.A này đã xây dựng một doanh nghiệp phát đạt xung quanh việc giải quyết vấn đề đó.