75 Phần trăm thông tin là tất cả những gì bạn cần để đưa ra quyết định

Bạn cần thông tin để chấp nhận rủi ro khi đưa ra quyết định, nhưng việc thu thập quá nhiều thông tin sẽ khiến bạn phải trả giá. Hầu hết các quyết định kinh doanh thông thường có thể được thực hiện với 75 phần trăm thông tin có sẵn, tập trung vào các vấn đề phù hợp.

7 thành kiến ​​nhận thức đang kìm hãm bạn

Bạn có thể tin rằng bản thân có ý thức kiểm soát cuộc sống của bạn, nhưng thực tế khoa học thì hoàn toàn ngược lại. Hãy chinh phục những thành kiến ​​này để xoay chuyển tình thế.

Làm thế nào để nhanh chóng nhận được ý kiến ​​của nhân viên trước khi đưa ra quyết định lớn

Những kỹ thuật này giúp bạn tiếp cận các quan điểm đa dạng dẫn đến các quyết định tốt hơn.

Làm thế nào để chơi Devil's Advocate một cách hiệu quả

Mỗi nhóm làm việc hiệu quả cao đều cần một ai đó để kiểm soát mọi thứ và cân bằng cuộc thảo luận.

5 P-Words quan trọng nhất để thành công

4 chữ P là để tiếp thị, 5 chữ P là để thành công