Những điều cần cân nhắc khi thưởng cho kỳ nghỉ

Tiền thưởng có thể giúp nhân viên hạnh phúc. Dưới đây là những điều cần cân nhắc khi chọn tiền thưởng cho kỳ nghỉ.